Pandemia COVID-19 a marketing

Pandemia COVID-19 jako akcelerator zmian w komunikacji marketingowej oraz modelach biznesu przedsiębiorstw Pandemia COVID-19, którą obserwuje się w Polsce od wczesnej wiosny 2020 r., jest przyczyną wielu zmian między innymi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Wiele podmiotów gospodarczych dokonało modfikacji w zakresie identyfikacji wizualnej a jeszcze inne całkowicie przeorganizowały swój model biznesowy. Setki przedsiębiorstw zintensyfikowało swoją […]

Read More